Festival neprofesionálních komorních orchestrů 2018

Kulturní akce

Celostátní akce, kterou z pověření Ministerstva kultury České republiky po stránce metodické a odborné řídí NIPOS-ARTAMA Praha. Festival probíhá v několika termínech na různých místech republiky. Pořadatelstvím jednotlivých koncertů jsou pověřena hudební tělesa, která zorganizují jednu z etap festivalu ve svém působišti. Náplň festivalu spočívá v tom, že se v pořadatelském místě sejdou neprofesionální soubory a předvedou své umění na společném koncertu. Cílem vystoupení přitom není předvést, kdo je lepší, ale to, jakou radost může přinést hudba. V neposlední řadě také jde o navázání kontaktů a případně přátelství mezi muzikanty.