V červenci 2017 otevře zámek Bučovice novou interaktivní expozici

Státní zámek Bučovice připravuje v červenci 2017 otevření nové interaktivní prohlídkové trasy s pracovním názvem Moravský šlechtic ve svém labyrintu. Expozice by měla být zřízena v rehabilitovaných místnostech, využívaných v současnosti jako provozní zázemí zámku.

Tvořit by ji měl reprezentativní výběr témat, klíčových pro pochopení životního stylu moravské renesanční aristokracie. Základní osou připraveného libreta je představovat jednotlivé fenomény na příkladu konkrétních osobností z řad šlechty, k nimž jsou dochovány doklady hmotné kultury. Expozice by se tak měla opírat nejen o architektonicky atraktivní realizaci, ale také o představení autentických předmětů ze sbírek NPÚ, následně replik, faksimile a v neposlední řadě edukační infrastruktury, zaměřené především na pokročilejší mládež.