S KVĚTINOU DĚJINAMI – výstava květin v reprezentačních sálech zámku

Zveme Vás na tradiční kětinovou výstavu v reprezentačních sálech zámku Bučovice.
Výstavu můžete navštívit od 4. 7. do 12. 7. 2020. V sobotu 4. 7. 2020 ve 14.30 proběhnou ukázky aranžování květin v prostorách zámku pod taktovkou studentů Zahradnické fakulty v Lednici. Dějinami aranžování nás bude provázet Slávek Rabušic.
 

Floristický workshop studentů Mendelovy univerzity v Brně, Zahradnické fakulty v Lednici, je částečně realizován a podpořen při řešení projektu DG18P02OVV007 – Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče, jenž naplňuje specifický cíl 2.1 Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), financovaného Ministerstvem kultury ČR.