Výstava květin na zámku v Bučovicích měla velký úspěch a mimořádnou návštěvnost

Výstavu historizujících květinových aranžmá, která proběhla v reprezentačních sálech na zámku v Bučovicích od 4. července do neděle 12. července 2020 vidělo 1230 návštěvníků.

Dle ohlasů návštěvníků se jednalo o jednu z nejkrásnějších květinových výstav na bučovickém zámku. Svůj podíl na úspěchu má bezpochyby i Zahradnická fakulta v Lednici se svými studenty, která se na výstavě velkou měrou podílela. V sobotu 4. 7. mohli návštěvníci nahlédnout do tajů aranžování a sledovat studenty při praktických ukázkách, jak s květinami pracovat, skládat je a vázat do dech beroucích aranžmá.  Téma výstavy, které se zabývalo vlastně průřezem stylů a trendů aranžování během jednotlivých slohů se ukázalo divácky velmi atraktivní. Bohatě vyzdobené reprezentační sály nalákaly tentokrát opravdu rekordní počet návštěvníků.
 

Workshop, který byl součástí výstavy byl podpořen při řešení projektu DG18P02OVV007 – Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče, který naplňuje specifický cíl 2.1 Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), financovaného Ministerstvem kultury ČR.