Slavnostní otevření manýristické fontány na zámku Bučovice

Bakchova fontána na zámku v Bučovicích, která se právem řadí mezi pozoruhodné sochařské výtvory období manýrismu, nepatří do původní renesanční podoby objektu, ale byla vytesána až v roce 1635. Autorství je přisuzováno Giovannimu Giacomu Tencallovi.

Jde o kompozici okřídlených mořských panen sedících na delfínech, dračích hlav chrlících vodu a bohatě tvarované mušle s postavou bakchanta ve vrcholu. Na rekonstrukci čekala historická fontána stojící na nádvoří bučovického zámku už několik století.

Podle dostupných informací má za sebou už několik menších oprav. V roce 2013 se podařilo Bakchovu fontánu kompletně restaurovat, včetně obnovení vodního režimu.

První podnět k záchraně fontány přišel v roce 2007 od obyvatel města v čele se zpěvákem Bobem Frídlem, který v Bučovicích žil. Po domluvě s tehdejším kastelánem Pavlem Eclerem uspořádali první Koncert pro zámeckou fontánu, který se konal na nádvoří zámku. V následujících letech se koncerty opakovaly.

Také město Bučovice pořádalo několik let veřejné sbírky na obnovu fontány a nemalými finančními dary přispěla řada firem zejména z Bučovic, ale také např. místní občané.

V roce 2009 byly nashromážděny finanční prostředky potřebné na přípravnou dokumentaci a také byla zahájena I. etapa restaurátorských prací. V roce 2011 firma EDP Komořany prostřednictvím města Bučovice věnovala na opravu fontány částku 1,8 milionu korun. Po velikém úsilí se nakonec podařilo získat pomocí benefičních koncertů, veřejných sbírek a sponzorských darů částku 1,95 mil. korun a práce na obnově mohly začít naplno. Celková rekonstrukce fontány stála zhruba 3,4 milionu korun.